Presentació d’estudis

Assisteix a les sessions informatives sobre Cicles Formatius de Grau Superior, Ensenyaments Artístics Superiors i Graus Universitaris*. Podràs conèixer els plans d’estudis, les sortides professionals i resoldre tots els teus dubtes!

*Programació subjecta a canvis de darrera hora.

Torn 1 | 9.30 a 11.30 h

Àmbit de l’educació, de la comunicació i el màrqueting

Lloc: Auditori

Àmbit de les ciències

Lloc: Sala d’actes

Àmbit de les arts, del cinema i de la música

Lloc: Sala d’estudi 1

Àmbit de les ciències de la salut

Lloc: Sala d’estudi 2

Torn 2 | 12 a 14 h

Àmbit de l’administració, de l’economia, de les relacions internacionals i de les ciències jurídiques

Lloc: Auditori

Àmbit de la informàtica, de l’enginyeria i de l’arquitectura

Lloc: Sala d’actes

Àmbit de les humanitats

Lloc: Sala d’estudi 1

Àmbit de les ciències de la salut

Lloc: Sala d’estudi 2

Tens interès en altres estudis o vols explorar tota l’oferta formativa que tens al teu abast?

En l’apartat recursos d’orientació, trobaràs diferents eines o recursos on explorar altres estudis que poden ser del teu interès i coneixe’ls en detall.

© Tots els drets reservats