Llengües estrangeres al Prat

Al Prat hi ha dos centres públics que ofereixen formació en llengües estrangeres: l’EOI del Prat i el CFA Terra Baixa.

EOI del Prat

L’Escola Oficial d’Idiomes del Prat és un centre públic d’ensenyament d’idiomes modern que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE).

Els nivells que s’imparteixen a l’EOI del Prat són:

Anglès (6 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi: 3 cursos (intermedi B1, intermedi B2.1, intermedi B2.2)
 • Nivell avançat: C1

Francès (5 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi: 3 cursos (intermedi B1, intermedi B2.1, intermedi B2.2)

Alemany (3 cursos)

 • Nivell bàsic: 2 cursos
 • Nivell intermedi B1: 1 curs

Per a més informació sobre l’EIO del Prat: agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/

CFA Terra Baixa

El Centre de Formació de Persones Adultes Terra Baixa és un centre públic, oficial i gratuït que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. El CFA Terra Baixa, ofereix la següent oferta d’ensenyament d’idiomes:

 • Anglès (nivells A1, A2.1 i A2.2)
 • Francès (nivells A1, A2.1 i A2.2)
 • Castellà (nivells 1, 2 i 3)
 • Català (nivells 1, 2 i 3)

Per a més informació sobre el CFA Terra Baixa: agora.xtec.cat/cfaterrabaixa/

© Tots els drets reservats